Giới thiệu

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

- Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nông Sản Đakao được thành lập năm 2005 với chức năng ngành nghề chính là kinh doanh - chế biến - xuất khẩu hạt điều.

- Sau 5 năm họat động, vốn điều lệ 19,5 tỷ đồng (2005) tăng 29.5 tỷ đồng (2010) và 90 tỷ (năm 2015); qui mô sản xuất được mở rộng, diện tích nhà xưởng 4 hecta.

- Nay phát triển thêm 2 chi nhánh tai Bình Phước, Đồng Nai, với tổng diện tích cả 2 chi nhánh và nhà xưởng chính là 8 hecta (2015).

- Công suất thu mua chế biến 5.000 tấn nguyên liệu/năm, tăng 12.500 tấn nguyên liệu/năm (2010), 20.000 tấn nguyên liệu/năm (2015), 30.000 tấn nguyên liệu/năm (2017), 40.000 tấn nguyên liệu/năm (2021)

- Lao động bình quân khỏang 500 lao động.

- Doanh thu tăng gấp 2,4 lần, 257,8 tỷ đồng (năm 2005), lên 623,1 tỷ đồng (năm 2015); cùng với sự phát triển qui mô sản xuất, từng bước đa dạng hóa mặt hàng; cùng với việc luôn duy trì mối quan hệ mua bán với các bạn hàng truyền thống, thị trường xuất khẩu mới không ngừng được mở rộng như: Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan, Nga, Israel, Nhật Bản, Các nước Trung Đông, Liên Minh Châu Âu …

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN ĐAKAO:

Giới thiệu

SẢN XUẤT KINH DOANH

SẢN XUẤT:

Năng suất sản xuất 40.000 tấn nguyên liệu hạt điều/năm (2021).

Sản xuất trên dây truyền khép kín từ nguyên luệu đầu vào đến thành phẩm xuất khẩu.

Chất lượng sản phẩm được định theo tiêu chuẩn AFI.

KINH DOANH:

Tổng vốn điều lệ: 90 tỷ đồng .

Doanh số bán:

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Doanh số bán

1.212,7 tỷ

864,1 tỷ

623,1 tỷ

540,3 tỷ

Kim ngạch xuất khẩu

1.212,1 tỷ

863,5 tỷ

622,6 tỷ

539,8 tỷ

Lợi tức

1,09 tỷ

1,08 tỷ

1,32 tỷ

0.90 tỷ

Thị trường xuất khẩu:

Mỹ: 10%

Hà Lan: 15%

Đức: 10%

Anh: 5%

Canađa: 9%

Úc: 5%

Nhật: 3%

Nga: 14%

Các nước Trung Đông: 15%

Các nước khác 14%

- Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều tiêu biểu trong năm 2016 (theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Điều Việt Nam - VINACAS).

Tên doanh nghiệp

Kim ngạch xuất khẩu năm 2016

ĐVT: 1.000.000 USD

1

Cty TNHH OLAM Việt Nam

287.74

2

Cty cổ phần Long Sơn

128.57

3

Cty TNHH Thảo Nguyên

83.58

4

Cty TNHH Minh Huy

66.39

5

Cty TNHH Hoàng Sơn 1

61.84

6

Cty TNHH Rals Quốc Tế Việt Nam

41.96

7

Cty TNHH Phú Thủy

40.37

8

Cty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nông Sản Đakao

38.55

9

Haprosimex JSC

35.44

10

Cty TNHH Tân Hòa

33.17

- Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất trong tháng 4 năm 2017 theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Điều Việt Nam - VINACAS: Olam VN (IZ Biên Hòa II), Long Sơn, Thảo Nguyên, Olam VN, Lafooco, Hoàng Sơn 1, Minh Huy, Đakao, Rals VN, Haprosimex JSC.

- Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất trong tháng 8 năm 2017 theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Điều Việt Nam - VINACAS: Olam VN (IZ Biên Hòa II), Long Sơn, Thảo Nguyên, Olam VN, Hoàng Sơn 1, Lafooco, Rals VN, Haprosimex JSC, Đakao, C&N (Tanimex-LA.

- Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất trong tháng 10 năm 2017 theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Điều Việt Nam - VINACAS. Olam VN (IZ Biên Hòa II), Long Sơn, Olam VN, Hoàng Sơn 1, Đa Kao, Thảo Nguyên, Lafooco, Hapro (North), C&N (Tanimex-LA), Duy Đức.

Tên doanh nghiệp

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2017.

(ĐVT: 1.000.000 USD)

1

OLAM VN (IZ BIEN HOA II)

33.29

2

LONG SON

16.12

3

OLAM VIETNAM

9.11

4

HOANG SON 1

7.30

5

DA KAO

5.87

6

THAO NGUYEN

5.59

7

LAFOOCO

4.29

8

HAPRO (NORTH)

4.09

9

C&N (TANIMEX-LA)

3.99

10

DUY DUC

3.65

- Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất trong tháng 3 năm 2018 theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Điều Việt Nam - VINACAS: Olam (IZ Bien Hoa II), Long Sơn, Olam VN, Long Sơn Inter Foods, Hapro (North), Rals Vietnam, Hoàng Sơn 1, Đa kao, Thảo Nguyên, Cao Phát.

Tên doanh nghiệp

Kim ngạch xuất khẩu tháng 03/2018.

(ĐVT: 1.000.000 USD)

1

OLAM (IZ BIEN HOA II)

35.54

2

LONG SON JSC

14.24

3

OLAM VIETNAM

12.31

4

HOANG SON 1

6.87

5

PHUC VINH

6.42

6

THAO NGUYEN

5.59

7

CAO PHAT

5.43

8

DA KAO

3.97

9

TAN HOA

3.77

10

MINH HUY

3.49

- Công ty Đakao đứng thứ 4 trong số 19 doanh nghiệp ngành điều xuất khẩu uy tín năm 2017 do Bộ Công Thương công bố danh sách theo quyết định số 2523/QĐ-BCT ngày 18/07/2018.

- Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất trong tháng 2 năm 2020 theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Điều Việt Nam - VINACAS: Olam (IZ Bien Hoa II), Long Sơn JSC, Olam Vietnam, Hoàng Sơn 1, Red River Food Vietnam, Đakao, Intersnack Cashew Vietnam, Long Sơn Inter Foods, Kiều Loan, Thảo Nguyên.

Tên doanh nghiệp

Kim ngạch xuất khẩu tháng 02/2020.

(ĐVT: 1.000.000 USD)

1

OLAM IZ BIEN HOA II

26.06

2

LONG SON JSC

9.87

3

OLAM VIETNAM

9.12

4

HOANG SON 1

4.55

5

RED RIVER FOODS VIETNAM

3.37

6

DA KAO

2.98

7

INTERSNACK CASHEW VIETNAM

2.83

8

LONG SON INTER FOODS

2.56

9

KIEU LOAN

2.51

10

THAO NGUYEN

2.46

Thông tin mới Chứng nhận